ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag

Kalmar län

Information

ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Oskarshamn som är den kommunen där ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag finns. I Oskarshamn så finns det många olika Aktiebolag och i Kalmar län så finns det ännu fler Aktiebolag. ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Hantverksg. 1, 572 30, Oskarshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0491-85800.

Oskarshamn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag har idag 556488-1273 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Limseth, Lars Tore Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag

Riksdagen har beslut om en ny organisation för insatser på småföretagsutveckling (prop. 1993 94:40, bet. 1993 94:NU11, rskr 1993 94:80). Det övergripande målet med verksamheten är att främja uveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, del finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i Lag om bank- och finansrörelse 2004:297.

I ALMI Företagspartner Kalmar län Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Limseth, Lars Tore som är född 1958 och har titeln Extern VD, Kronstål, Tomas Carl Olof som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Karl Anders Torgny som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Augustinius, John Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Glad, Gillian som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin, Lars Erik Mac som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Ulf Bo Peder som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Silveborg, Erik Hans Roland som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Åberg Torstensson, Britt-Louise M som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotHultgren, Anna Katharina som är född 1971 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorWerner, Kenneth Arne som är född 1951 och har titeln HuvudansvarigrevisorLeidecker, Klaus som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorWollinger, Gerth Thorsten Gunnar som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.