C.P.E. Holmström Förvaltnings AB

Kalmar län

Information

C.P.E. Holmström Förvaltnings AB är ett av många verksamheter som finns i Oskarshamn. Det är nämligen den kommunen som C.P.E. Holmström Förvaltnings AB finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

C.P.E. Holmström Förvaltnings AB som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1992-10-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sörbo Johanneslund 1, 572 93, Oskarshamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på C.P.E. Holmström Förvaltnings AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Oskarshamn arbetar för att verksamheter som C.P.E. Holmström Förvaltnings AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för C.P.E. Holmström Förvaltnings AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Kalmar län.

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för C.P.E. Holmström Förvaltnings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till C.P.E. Holmström Förvaltnings AB och det är följande personer, Holmström, Per-Eric som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Eric Oscar Olof som är född 1981 och har titeln Suppleant, Saxholm, Ulf John-Axel som är född 1946 och har titeln Revisor, Ulf Saxholm Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för C.P.E. Holmström Förvaltnings AB är 556454-6173.