Elajo Technical Education Center AB

Kalmar län

Information

Elajo Technical Education Center AB är ett av många verksamheter som finns i Oskarshamn. Det är nämligen den kommunen som Elajo Technical Education Center AB finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Elajo Technical Education Center AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2001-12-31.

Elajo Technical Education Center AB som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1982-10-19. Men sedan 2008-04-10 så har Elajo Technical Education Center AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Förrådsg. 6, 572 36, Oskarshamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Elajo Technical Education Center AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0491-767699.

Oskarshamn arbetar för att verksamheter som Elajo Technical Education Center AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Elajo Technical Education Center AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Kalmar län.

Bolaget skall bedriva verksamhet genom en s k fristående skola (friskola) och tillhandahålla behöriga elever adekvat utbildning på gymnasienivå, som följer de nationella program som Statens skolverk fastställer som minimikrav. Vidare skall bolaget tillhandahålla eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning i förekommande fall. Bolagets verksamhet skall kontinuerligt utvecklas genom tillhandahållande av utbildning som fragment påkallas från samhälle och eller näringsliv.

Firmatecknare för Elajo Technical Education Center AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Elajo Technical Education Center AB och det är följande personer, Alexandersson, Ylva Kristina som är född 1962 och har titeln VD, Alexandersson, Ylva Kristina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Torsten Leif Sune som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Per-Eric som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Per-Ola Peder Torsten som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmquist, Lars Jonas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot.Tollin, Göran Joakim som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kullman, Ingvar Carl-Axel som är född 1950 och har titeln Revisor, Hjalmarsson, Claes Håkan som är född 1962 och har titeln Revisorssuppleant.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Elajo Technical Education Center AB är 556221-6027.