HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn

Kalmar län

Information

I Oskarshamn finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn i Kalmar län. Oskarshamn är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Kalmar län.

Sedan 1969-03-07 så har HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn och det finns fler bolag som är det i Oskarshamn.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn så kan man gör det genom att posta ett brev till Köpmang. 22, 572 31, Oskarshamn. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn så kan ni göra det på 0491-77213.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Kluft, Gun Yvonne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Kuno, Lena Bodil som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Melkersson, Johan Torbjörn som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyquist, Håkan Per-Albin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Stig Gunnar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Carina Elisabet Margareta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotÅgren, Göran Kennert som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjurelid, Älva Marianne som är född 1932 och har titeln Suppleant, Engström, Yvonne Diane som är född 1957 och har titeln SuppleantEriksson, Melita som är född 1971 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Melkersson, Johan Torbjörn -Nyquist, Håkan Per-Albin -Petersson, Stig Gunnar -Sundström, Carina Elisabet Margareta .

HSB Bostadsrättsförening Norrtorn 2 i Oskarshamn har 732800-1511 som sitt organisationsnummer.