Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening är en verksamhet som finns i Oskarshamn. I Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Svennerlind, Börje Åke Jerry som är född 1963 och har titeln Extern VD, Johansson, Lars Björn Arvid som är född 1960 och har titeln Extern vice VD, Algesson, Jane Karola Marianne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kristina Inga-Britt som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Susanne Ingela Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Mona Gunborg som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Agne Tomas Birger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Åke Inge Evald som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Jan Kent Ingvar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotRobertsson, Ernst Einar Inge som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotTell, Lars-Birger som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotBergeskans, Anna Rubie Diana som är född 1957 och har titeln SuppleantJohansson, Bertil Ingemar som är född 1941 och har titeln SuppleantKennmark, Jan Kjell-Åke som är född 1943 och har titeln SuppleantPetersson, Karin Anna-Lena som är född 1965 och har titeln SuppleantStigstedt, Bo Björnsson som är född 1945 och har titeln SuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorRonngaard, Per Johan som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening på telefon 0491-89800.

Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i Oskarshamn med omnejd. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i samverkan med KF främja sina medlemmarnas hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning i frågor som rör konsumtion. Föreningen ska även i övrigt bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé. Föreningen får driva annan verksamhet som är förenlig med ändamålet.

Idag är Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Kalmar län och Oskarshamn arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1980-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Svennerlind, Börje Åke Jerry Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening har 732800-0786 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Kalmar län.