Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn

Kalmar län

Information

Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn är ett av många bolag som finns i Oskarshamn. Det är nämligen den kommunen som Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1904-04-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Döderhultsv. 28, 572 31, Oskarshamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0491-10521.

Oskarshamn arbetar för att bolag som Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn. Det finns flera bolag i Kalmar län.

Anmälan 1982-11-30: Föreningen har till ändamål att främja med- lemmarnas och de till dem anslutna medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att till medlemmarna, till dem anslutna medlemmar och i orten verksamma sammanslutningar uthyra lokaler för möten, teater, biograf, bostäder, affärer m m samt lek- och festplatser samt att för medlemmarna och de till dem anslutna medlemmarna driva teater och biograf- samt annan därmed sammanhängande rörelse.

Firmatecknare för Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ahlberg, Eva -Svensson, Klas Sixten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn och det är följande personer, Ahlberg, Eva som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Leif Sterner Willy som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Fahlström, Mia Els-Mari Kristina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Gunilla Kristina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Klas Sixten som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Uddén, Lars Gunnar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot.Wimelius, Harriet Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Brenander, Gun Anna Maj som är född 1940 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn är 732800-0232.