HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn

Kalmar län

Information

I Kalmar län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Oskarshamn här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Kalmar län. Oskarshamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Kalmar län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716404-5077.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn på följande adress Köpmang. 22, 572 31, Oskarshamn.

HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Solana i Oskarshamn så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Alstrén, Jan Greger som är född 1966 och har titeln Suppleant . Lindbom, Dagmar Birgitta som är född 1932 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.